Welsh Language Scheme

Cynllun iaith Gymraeg

Datblygwyd y Cynllun Iaith Gymraeg yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Hydref 2015.

Mae hwn yn esbonio sut y byddwn yn trin y Gymraeg a’r Saesneg wrth asesu addasrwydd ymgeiswyr ar gyfer penodiad barnwrol yng Nghymru ac yn egluro sut y bydd ymgeiswyr yn gallu cyfathrebu â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg, yn ôl eu dewis personol.

Rydym yn adrodd yn flynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2022 – 23 – Cynllun Iaith Gymraeg

Adroddiad Monitro Blynyddol 2021 – 22 – Cynllun Iaith Gymraeg

Adroddiad Monitro Blynyddol 2020 – 21 – Cynllun Iaith Gymraeg

Adroddiad Monitro Blynyddol 2019 – 20 – Cynllun Iaith Gymraeg

Adroddiad Monitro Blynyddol 2018 – 19 – Cynllun Iaith Gymraeg

Adroddiad Monitro Blynyddol 2017 – 18 – Cynllun Iaith Gymraeg

Adroddiad Monitro Blynyddol 2016 – 17 – Cynllun Iaith Gymraeg


Welsh language scheme

The Welsh Langauge Scheme was developed following a public consultation in October 2015.

This explains how we will treat the Welsh and English languages when assessing candidates’ suitability for judicial appointment in Wales, and explains how candidates will be able to communicate with us in English or Welsh, according to their personal choice.

We report annually to the Welsh Language Commissioner.

Annual Monitoring Report 2022 – 23 – Welsh Language Scheme

Annual Monitoring Report 2021 – 22 – Welsh Language Scheme

Annual Monitoring Report 2020 – 21 – Welsh Language Scheme

Annual Monitoring Report 2019 – 20 – Welsh Language Scheme

Annual Monitoring Report 2018 – 19 – Welsh Language Scheme

Annual Monitoring Report 2017 – 18 – Welsh Language Scheme

Annual Monitoring Report 2016 – 17 – Welsh Language Scheme

%d bloggers like this: