Welsh Language Scheme

Cynllun iaith Gymraeg

Datblygwyd y Cynllun Iaith Gymraeg yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Hydref 2015.

Mae hwn yn esbonio sut y byddwn yn trin y Gymraeg a’r Saesneg wrth asesu addasrwydd ymgeiswyr ar gyfer penodiad barnwrol yng Nghymru ac yn egluro sut y bydd ymgeiswyr yn gallu cyfathrebu â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg, yn ôl eu dewis personol.

Rydym yn adrodd yn flynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg.

welsh-language-scheme-monitoring-report-2016-17-cymraeg

welsh-language-scheme-monitoring-report-2017-18-cymraeg

jac_annual_monitoring_report_2018-2019_welsh2


Welsh language scheme

The Welsh Langauge Scheme was developed following a public consultation in October 2015.

This explains how we will treat the Welsh and English languages when assessing candidates’ suitability for judicial appointment in Wales, and explains how candidates will be able to communicate with us in English or Welsh, according to their personal choice.

We report annually to the Welsh Language Commissioner.

welsh-language-scheme-monitoring-report-2016-17-english

welsh-language-scheme-monitoring-report-2017-18-english

jac_annual_monitoring_report_2018-2019_english2(2)

%d bloggers like this: